Alta d'emprenedor a acte

Els camps marcats amb asterisc(*) són obligatoris

Dades de l'acte
 
Acte: Sessió informativa per emprenedors
Data: 23/12/2014
 
Dades de l'emprenedor
 
Nif*:
Nom*:
Cognoms*:
Sexe*:
 
Domicili
 
Tipus i nom vía*:
Número*: Bis/portal: Escala: Pis: Lletra:
Codi postal i població*:
 
Comunicacions
 
Telèfon*:
Mòbil*:
Adreça electrònica:
 
Altres dades
 
Formació*:
Formació no reglada - Gestió empresarial:
Formació no reglada - Altres:
Situació laboral*:
Data incripció OTG: (dd/mm/aaaa)
Tipus d'empresa que vol crear*:
Serveis (sector):
Mitjà coneix Cecot*: Com s'ha assabentat del servei


Altres (especificar):
Observacions:
En relació als serveis oferts als usuaris mitjançant un registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. L'usuari registrat a les bases de dades de Cecot pot exercir, en tot moment, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant els aspectes previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint la seva sol.licitud a: Sant Pau, 6 08221 Terrassa
Accepto la LOPD